Toelatingseisen basisberoepsopleiding (niveau 2)

Voor de basisberoepsopleiding (BBL) zijn alleen geen toelatingseisen wanneer er geen assistentopleiding is die opleidt voor hetzelfde beroep. Is deze assistentopleiding er wel, dan gelden de volgende toelatingseisen:

basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg:
je hebt een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
 
gemengde leerweg:
je hebt een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma, 
je hebt een bewijs dat u de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo met gunstig gevolg heeft doorlopen,
je bent in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling,
je hebt een assistentopleiding afgerond die opleidt tot hetzelfde beroep of dezelfde richting.

Toelatingseisen vakopleiding (niveau 3)

kaderberoepsgerichte leerweg:
je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo,
je hebt een bewijs dat u de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo met goed gevolg heeft doorlopen,
je bent in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
 

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Agenda

Infodagen
Avondklas

Nieuwsbrief mobiel