Het diploma voor de deeltijdopleiding is niveau 2 of niveau 3 MBO. Niveau 3 leidt op tot Vakbekwaam medewerker biologisch-dynamisch bedrijf. Dit niveau leidt op tot zelfstandig medewerker in de biologisch-dynamische landbouw. Niveau 2 leidt op tot Medeweker biologisch-dynamisch bedrijf. DIt niveau bereidt je voor op een baan als medewerker op een biologisch-dynamisch bedrijf. 

Studenten van beide niveaus zitten door elkaar in de klas. Het niveau waarop de lessen worden gegeven en de onderwerpen van de lessen stijgen vaak uit boven niveau 2 of 3. De manier waarop het werk van de studenten wordt beoordeeld, is niveaubepaald.
We kiezen er bewust voor om alleen niveau 2 en 3 aan te bieden. Niveau 4 heeft zwaardere aanvullende eisen op gebied van talen, rekenen en burgerschap. Dit zijn onderwerpen waar de volwassen deeltijdstudenten niet voor komen en het diplomaniveau is voor veel studenten niet van groot belang. Door niveau 2 of 3 te hanteren kunnen we het maximum aan tijd aan de vakgerichte inhoud besteden.
Let op: niet alle keuzedelen kunnen op elk niveau worden gevolgd. Zorglandbouw en Stadslandbouw worden alleen op niveau 3 aangeboden.BD-landbouw kan op beide niveaus worden gevolgd. Verder zijn de inschrijvingskosten voor niveau 2 lager dan die voor niveau 3. Voor meer informatie over niveaus verwijzen we naar het Infoblad BBL bij de downloads onderaan deze pagina.

 

 

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Agenda

Infodagen
Avondklas

Nieuwsbrief mobiel