Totale kosten

Vanaf je achttiende jaar betaal je het wettelijk verplichte schoolgeld voor het mbo en het gekozen niveau. Aeres brengt een schoolbijdrage in rekening. Dit is bedoeld voor de dekking van kosten van onder meer excursies, verzekeringen en lesmateriaal. Een deel van deze bijdrage is vrijwillig. Wanneer dat deel niet wordt betaald, kan aan bepaalde activiteiten niet worden deelgenomen. 

Studenten uit landen van de Europese Unie die jonger zijn dan dertig jaar, kunnen het schoolgeld via een speciale regeling gedeeltelijk terugkrijgen. Het actuele kostenoverzicht vind je, zodra dat beschikbaar is, bij de downloads onderaan deze pagina.

Indicatie: schoolgeld DUO rond €.1150,- en schoolbijdrage rond €.410,- 


Boeken
Vooral in het eerste jaar moet er een aantal boeken worden aangeschaft. In de jaren daarna is dat veel minder. Een exact bedrag is niet te vermelden omdat dat afhangt van wat er voor de specifieke student aan taal- en rekenonderwijs nodig is. Dat wordt aan het begin van de opleiding met niveautoetsen vastgesteld.


Werkkleding en gereedschap
In het eerste jaar moet je ook rekenen op kosten voor werkkleding en gereedschap Voor het werk op het bedrijf is veilige werkkleding nodig en verplicht, zoals een werkbroek (€20 tot €100) en werkschoenen (€25 tot €100). Voor de praktijklessen is gereedschap nodig. Een spade of spitvork en een schoffel of hak (samen €50 tot €220, afhankelijk van de kwaliteit). Een snoeischaar kan worden gekocht via school (€40 tot €70).
 

Wonen
Om te wonen op Warmonderhof huur je een kamer bij Stichting Warmonderhof. Voor contact met hen en voor de actuele kosten van het wonen, verwijzen we naar de webpagina van de stichting.


 

 

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Agenda

Nieuws
Programma infodagen
Avondklassen

Nieuwsbrief mobiel