Stichting Warmonderhof zet haar vermogen in om naast het leren ook het wonen en werken een belangrijke plaats in de opleiding te geven. Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk. Zij heeft haar taken gedelegeerd aan de directeur. Er werken zes mensen voor de stichting en ook de ondernemers van de Warmonderhofbedrijven en hun partners zijn verbonden met de stichting.

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Agenda

Infodagen
Avondklas

Nieuwsbrief mobiel